Skip to Navigation

Nógrád Megyei Fotóklub

No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Nógrád Megyei Fotóklub

SALGÓTARJÁN, Fő tér 5. - Csütörtök 18:00 óra, vezető: Homoga József - 1965 óta működő fotóklub.


(A Nógrád Megyei Fotóklub rövid története)

Kereken negyven éve, 1964 telén a salgótarjáni acélárugyár fotókörének néhány tagja - Brunczel Tibor, Koós Pál és Veres Mihály - kezdeményezésére, a József Attila Művelődési Központ művészeti csoportjaként alakult meg a Nógrád Megyei Fotóklub. Az alapító tagok főbb célkitűzései között szerepelt a megyében lévő fotósok, fotóscsoportok tevékenységének összefogása, szakmai erősítése, a bemutatkozás feltételeinek megteremtése és a fotózás, a fotókultúra népszerűsítése.

Negyven év multán elmondhatjuk, hogy vállalkozásuk sikeres volt, hiszen az alapító tagok mellé hamarosan újak csatlakoztak az egész megye területéről, sőt a megyén kívülről is. Mindmáig több mint nyolcvanan tevékenykedtek a klub keretein belül, napjainkban mintegy félszáz a bejegyzett, és húsz-huszonöt a folyamatosan aktív klubtagok száma. A klub kezdeményezésére sorra jöttek létre a megyében a kiállító helyiségek, a fotóművészet megteremtette rangját a megye művészeti ágazatai között és országosan is elismertté vált.

Az évfordulón érdemes egy kissé alaposabban is számba venni, milyen konkrét tényeken alapulnak ezek az általános érvényű megállapítások.

A nógrádi fotósok több mint húsz országban, többszáz pályázaton, kiállításon szerepeltek sikeresen. Ennek bizonyítéka az ugyancsak több százra tehető elnyert díjak száma. Kollektív kiállításokkal sikeresen mutatkoztunk be többek között Drezdában, Zólyomban, Besztercebányán, Breznón, Vantaaban, St. Pöltenben, Heidenheimben, Kemerovóban, Marosvásárhelyen és hazánk szinte valamennyi nagyvárosában. Létrejötte óta sikeresen szerepelünk kollekcióinkkal a MAFOSZ Szalonokon s az Észak-Magyarországi Fotószemléken. Tagjaink közül többen is tulajdonosai rangos szakmai elismeréseknek

Az alkotómunka segítése, a klubtagok felkészültségének gyarapítása érdekében tanfolyamokat, alkotótáborokat szerveztünk, melyeken a hazai fotósokon kívül több alkalommal részt vettek szlovák, német és osztrák barátaink is. Ezeken az alkotótelepeken, Mátraalmáson, Salgóbányán, Hollókőn, Breznón, Szurdokpüspökiben, a Vörös Kolostornál és Kisterenyén (összesen 14 alkalommal) számos kiemelkedő alkotás született.

A klub tevékenysége eredményesnek mondható a vizuális nevelés, a látáskultúra fejlesztése és a fotózás népszerűsítése terén is. Tagjaink számtalan vetítettképes előadást tartottak iskolákban, kultúrotthonokban, civil közösségek rendezvényein. Képeikkel segítették helyi kiadványok létrehozását, műsoraikkal gazdagították a helyi televíziók programjait. Támogattuk az iskolagalériák kialakítását, működtetését. E téren azonban talán legjelentősebbnek tekinthetjük a Salgótarjáni Fotógaléria életre hívását, mely 1970 óta megszakítás nélkül működik, napjainkban a 347. kiállítás képei láthatók a paravánokon. Mivel ez volt az ország első állandó fotógalériája, alapítása úttörő jelentőségű volt annak idején. Talán az alapításnál is nagyobb érdem, hogy 34 éve folyamatosan, egyre kedvezőbb feltételek mellett működik. Galériánkban kiállítottak már a helyi pályakezdőkön kívül elismert hazai és külföldi (cseh, szlovák, német, lengyel, finn, holland, francia, osztrák olasz, jugoszláv, román, orosz, lett és litván) amatőr és hivatásos fotósok egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy ezeknek a kiállításoknak a megnyitói a társművészek, társművészetek bevonásával a város rangos kulturális eseményei között szerepelnek, s kiemelkedő a tárlatok látogatottsága is, évente több ezer fő.

A Nógrád Megyei Fotóklub másik úttörő jellegű kezdeményezése, a Borsod, Heves és Nógrád megye fotósainak teret biztosító Észak-Magyarországi Fotószemle is hagyományteremtőnek bizonyult. 2oo4-ben a forgószínpad elvének megfelelően éppen mi rendeztük a XXXIV. Fotószemlét.

Az alapítók elképzeléseinek megfelelően igen szoros, baráti kapcsolatokat alakítottunk ki több hazai fotóklubon kívül az osztrák St.Pölteni, a német Heidenheimi, a szlovák Breznói, Losonci, Füleki, Besztercebányai, valamint a Marosvásárhelyi fotósokkal, de fontos feladatunknak tekintjük a klubon belüli családias kapcsolatok ápolását, a közösség fejlesztését is.

A fentiekben vázolt folyamatos és sokoldalú tevékenység elismeréseként közösségünk már két ízben elnyerte a Kiváló Művészeti Együttes címet, háromszor Nívódíjjal, egyszer Aranydiplomával, 2001-ben, a Magyar Kultúra Napján pedig Salgótarján Kultúrájáért kitüntetéssel jutalmazták.

Az elismerésre méltó múlt méltó folytatásra kötelez bennünket. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert és megköszönöm klubtagjaink eddigi tevékenységét, valamint fenntartónk, a József Attila Művelődési Központ anyagi és erkölcsi támogatását.

Homoga József fotóklub vezető


Negyvenből harminc

Az alcím természetesen nem számtanpélda, csupán arra utal, hogy 30 éve volt szerencsém először találkozni "hivatalból" a Nógrád Megyei Fotóklubbal. E három évtized során mindvégig - hol közelebbről, hol távolabbról - figyelemmel kisértem munkájukat és ez a kapcsolat jogosít fel (talán) erre a rövid méltatásra. A klub egy győri kiállításának megnyitóján használtam a

következő idézetet; "Daguerre találmánya új művészettel gazdagította az emberiséget és bebizonyította, hogy mindig az ember, a személyiség a döntő és nem a gép." Most azért idézem újra, mert ezt a gondolatot tartom a Fotóklub legjellemzőbb - ha tetszik legjobb - tulajdonságának, amit negyven évi alkotó munkájuk egyértelműen igazol.

A másik kiemelésre érdemes jellemzőjük illetve hatásuk - miután művészi teljesítményük megitélésére nem vállalkozom - a közművelődésben, az esztétikai nevelésben betöltött hivatásuk. A közel három és félszáz kiállítás egyrészt igazi - de természetesen feszültségektől sem mentes - alkotó közösséggé formálta a klubot, amelyben a résztvevők megvalósíthatták, kiteljesíthették tehetségüket. Másrészt ezek a kiállítások együtt és külön - külön semmi mással nem pótolható szerepet töltöttek be hatalmas közönségük művészeti - esztétikai nevelésében, itt helyben és országban-világban. Arról már nem is beszélve, hogy a fotósok mindig retusálás nélküli, igazi arcunkat mutatták meg és ezzel nemcsak önismeretünk

építéséhez, hanem a külvilág rólunk alkotott őszinte képének alakításához is jelentősen hozzájárultak.

Mindezek alapján köszöntöm a "legszebb férfikorba" lépett Fotóklubot évfordulóján amiben nem is az eltelt évek számítanak elsősorban, hanem az a hatalmas érték, amit ez idő alatt létrehoztak. Kívánom, hogy a következő negyven - azután még sokszor annyi - esztendőben őrizzék és gazdagítsák ezt az értéket.

Salgótarján, 2005. jan. 8.

Korill Ferenc, a József Attila Művelődési Központ igazgatója

A cikk a Nógrád Megyei Fotóklub 40. évfordulója alkalmából kiadott

katalógusban jelent meg.

A Nógrád Megyei Fotóklub fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás résztvevői:

- ANGYAL BARNABÁS

BENCZE PÉTER

BORSOVICZ LÁSZLÓ

BŐVÍZ SÁNDORNÉ

BRUNCZEL TIBOR

BRUNCZELNÉ KÁTAY KATALIN

BUDA LÁSZLÓ

CSOMOR IMRE

FANCSIKNÉ CSABA MÁRIA

FANCSIK JÁNOS DR.

FEHÉR MIKLÓS

GASPARIN PÉTER

GASPARIN ZSUZSA

GECSE LÁSZLÓNÉ

GUGI LÁSZLÓ

GYŐRI LÁSZLÓ

HERBST RUDOLF

HERPERGER JÁNOS

HOMOGA JÓZSEF

HORVÁTH JÓZSEF

ISPÁN BÉLA

ISPÁN DÁNIEL

JUHÁSZNÉ KURIS JUDIT

KINCZEL GÉZA

  • KIRISICS LAJOS
  • KLEIBAN ERNŐ

KLEIBAN ERNŐNÉ

KOHÁRI CSABA

- KOÓS PÁL

KREKÁCS MIKLÓS

KOVÁCS BODOR SÁNDOR

KOVÁCSNÉ MACZKÓ ILONA

- KÖRNYEI GYULA

KULCSÁR JÓZSEF

KUN-KIRÁLY JÓZSEF

MIKUSKA ISTVÁN

MOLEK CSABA

MOTYOVSZKI ISTVÁN

NYÍRI LÁSZLÓ DR.

OTTMÁR SÁNDOR

P. TÓTH LÁSZLÓ

PALATICZKINÉ GÓCS ÉVA

PALOTÁS JÓZSEF

PERSIK ANITA

PERSIK GYÖRGYNÉ

PONYI GYÖRGY

PUSKÁS ÁKOS

- RÉPÁS ISTVÁN

RÉVÉSZ JOHANNA DR.

SIMONNÉ KUPKA EDITH

STADLER ÁRPÁD

SZABÓ FERENC

TARJÁNI JÓZSEF

TŐZSÉR LÁSZLÓ DR.

- VARGA ISTVÁN

VÁRHEGYI LÁSZLÓ

VERES MIHÁLY

Tovább
Tartalom átvétel Tartalom átvétel

Hozzászólások: